?

Log in

Enteve Telekom Tor - The Alphistian Times

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> Project Alphistia

October 10th, 2006


Share Next Entry
11:50 pm - Enteve Telekom Tor

(first scan from new scanner at home)
Current Mood: accomplished

(2 comments | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:owain2002
Date:October 12th, 2006 11:28 am (UTC)
(Link)
San vele verte! San an refreshing sight! =)
[User Picture]
From:alphistia
Date:October 13th, 2006 05:38 am (UTC)
(Link)
Yae, Enteve en al alvesteane tanasen vilse es ovat verte. Ya skala skrive skore se de brasilenske sutat Curitiba. De sutatmaster pasat se das sutat hend skanset som ovat interesante vaden se hen an sutat skalse erdorte. An se hanse idean es se de velenretene se arvolen.
"refreshing sight" = freskene saete :-)

> Go to Top
LiveJournal.com